Witamy na naszej stronie.
Przepraszamy ale w chwili obecnej serwis znajduje się w aktualizacji.

Nasza oferta: Contracting - dostawa ciepła wytwarzanego w kotłowniach zasilanych biomasą

Firma RenVentures dostarcza rozwiązania najnowocześniejszych, zautomatyzowanych kotłowni opalanych biomasą. Oferta adresowana jest przede wszystkim do samorządów, instytucji i przedsiębiorstw. Nasze instalacje pozwalają Użytkownikom na wytwarzanie ciepła znacznie taniej niż przy wykorzystaniu oleju opałowego, gazu płynnego czy węglowej kotłowni obsługiwanej ręcznie. Dodatkowo są bardzo bezpieczne, nie obciążają klimatu emisjami CO2 oraz potencjalnie tworzą rynek zbytu dla pozyskiwanej lokalnie biomasy.

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu w realizacji i eksploatacji ww. obiektów, postanowiliśmy uruchomić nową usługę, polegającą na dostawie ciepła w oparciu o długoterminową umowę.

Podstawowe założenia oferty to:

Ren Ventures Sp z o.o.
ul. Dąbrowa 21, 85-147 Bydgoszcz

tel.: +48 52 348 40 57, +48 668 826 500, fax.: +48 52 569 13 86
mail: info@renventures.eu, www.renventures.eu

KRS: 0000332568 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 9532589630, EORI: PL953258963000000, REGON: 340572931, kapitał zakładowy 50.000,00 PLN